NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Energetické audity

Zpracováváme energetické audity a posudky podle zákona 406/200 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona 318/2012 Sb. a podle vyhlášky 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

  • Budovy (veřejné a administrativní objekty, výrobní objekty, bytové domy, atd.)
  • Fotovoltaické elektrárny
  • Veřejné osvětlení
  • Kotelny, produktovody a jiná technologická zařízení

Nabízíme zpracování energetických auditů s vyhodnocením dle požadavků daných dotačními programy (OPŽP, Eko-Energie, Nová Zelená úsporám, Panel +, atd.).

Zajistíme komplexní služby pro získání dotace z nabízených dotačních programů