PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekční činnost

Naše firma se zabývá projekcí pozemních staveb. Zejména návrhy novostaveb, rekonstrukcí a stavebních úprav. V rámci projekční činnosti zhotovujeme projekty ve všech stupních avšak převážně pro stavební povolení. Projekční činnost obnáší pravidelnou konzultaci s investorem a dotčenými orgány. 

Architektonické studie

Před počátkem zahájení projekční práce se vždy vyhotovuje architektonická studie stavby. Jedná se o zjednodušený projekt stavby, který zachycuje nejzákladnější dílčí části projektu. Studie slouží jako podklad pro jednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem.

Samotné projektové dokumentaci mnohdy předchází vytvoření 3D modelu budov, pozemku, popřípadě dispoziční řešení stavby. Vizualizace slouží pro lepší orientaci investora.

Pasportizace staveb

Předprojekční fáze, či nutnost zaměření skutečného stavu stavby.  Zpracováváme geometrické plány. Interiér stavby provádíme laserem s následným doměřováním.

Mnohdy se stává, že ke stávajícímu objektu se nedochovala žádná projektová dokumentace. Z tohoto důvodu se vyhotovuje pasport stavby, Jedná se o velmi jednoduchou formu projektu, který obnáší základní výkresy. Pasport stavby taktéž bývá označen jako dokumentace skutečného stavu stavby. 

Nezávazná poptávka

Stačí, když vyplníte základní údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.