OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

ODHADY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Ocenění nemovitosti obvyklou cenou neboli odhad tržní ceny odráží skutečnou hodnotu nemovitosti na realitním trhu. Odhad tržní ceny využijete např. při rozhodování o prodeji nebo nákupu nemovitosti, při vyřizování úvěru v bance nebo při vkladu nemovitosti do základního jmění společnosti.